QUÀ TẶNG KHUYẾN MẠI

Chương trình khuyến mãi Quốc Khánh 2/9

Chương trình khuyến mãi Quốc Khánh 2/9

- Mua 1 sản phẩm, giảm 10%.- Mua 2 sản phẩm, giảm 10% cho sản phẩm thứ nhất và 20% cho sản phẩm thứ hai.- Mua 3 sản phẩm, giảm 10% cho sản phẩm thứ nhất, 20% cho sản phẩm thứ hai, 30% cho sản phẩm thứ ba.- Mua 4 sản phẩm, giảm 10% cho sản phẩm thứ nhất, 20% cho sản phẩm thứ hai, 30% cho sản phẩm thứ ba, 40% cho sản phẩm thứ tư.- Mua 5 sản phẩm, giảm 10% cho sản phẩm thứ nhất, 20% cho sản phẩm thứ hai, 30% cho sản phẩm thứ ba, 40% cho sản phẩm thứ tư, 50% cho sản phẩm thứ năm.