Measures

cm
kg

Shoulder

Abdomen

Chest

Stance

Height: 163cm
Weight: 55kg
Shoulder:
Abdomen:
Chest:
Stance:
Guide
Guide
Guide
Guide
Guide
Guide
Guide
Guide
Guide
Guide
Guide
Guide
Guide
Guide
Guide
Guide
Đóng X
Đăng ký nhận Mã giảm giá