SlideSlideSlide
Quảng cáo 1

DESIGN

YOUR STYLE

Quảng cáo 2

FABRIC

CHOOSE

Quảng cáo 3

CREAT YOUR BODY 

MEASUREMENTS PROFILE

Hệ thống may đo tại Hà Nội

Tailor 1: 139 Nghi Tàm - Tây Hồ - Hà Nội. 090 346 2039

Tailor 2: 18 Nguyễn Văn Huyên (kéo dài) - Cầu Giấy - Hà Nội. 093 405 4745

Tailor 3: 176 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội. 096 134 9109

Tailor 4: 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội. 081 388 8282

Tailor 5: 141 Nghi Tàm - Tây Hồ - Hà Nội. 090 434 2039