VND

h

Style

Collar

c

Standup

e

Classic

d

Lapels

Length

Fit

Fastening

Pockets

p

Flap pocket

r

Double welt

t

Patchedi

u

Diagonal

v

Diag zipper

Chest pocket

Belt

Back side

Sleeves

Epaulettes


×
Đăng ký thông tin
Hãy để lại thông tin,
chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn!