VND

h

Vừa vặn

Thân trước

Cạp quần

s

Không quay nhê

s

Cạp mặc địch

Túi thân trước

e

Túi chéo

g

Túi dọc

f

Túi hàm ếch

Túi thân sau

o

Túi mặc định

p

Túi ốp ngoài

n

Túi có nắp

Gấu quần

arrow_upward