VNĐ

h

Chọn

Kiểu dáng

Fit

Ve áo

Cúc áo

Breast pocket

Túi hông

l

Viền có nắp

m

Viền không nắp

Thân sau

Cúc tay áo

Kiểu sẻ tay áo

Kiểu

Number of Buttons

Vạt áo

Túi hông

Túi cơi

i

Túi áo

j

2 túi

k

túi có lắp

Vừa vặn

Thân trước

Cạp quần

s

Không quay nhê

s

Cạp mặc địch

Túi thân trước

Túi thân sau

o

Túi mặc định

p

Túi ốp ngoài

n

Túi có nắp

Gấu quầnarrow_upward