VND

h

Kiểu

Cúc áo

Vạt áo

g

Vuông

f

Vát

e

Tròn

Túi hông

Túi cơi

i

Túi áo

j

2 túi

k

túi có lắp


arrow_upward